TÜBİTAK TEYDEB 1512: Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK tarafından “1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” nın resmi duyurusunu yayınlanmıştır. Program kapsamında başvurular 2 Mayıs 2013 ile 3 Haziran 2013 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

  • Aşama 1’de girişimci iş fikrini sunar ve bu fikrin uygun bulunduğu durumda girişimci TÜBİTAK’tan eğitim ve rehber desteği alarak girişim planını hazırlar.
  • Aşama 2’de uygun bulunan girişim planları için girişimcinin kuracağı sermaye şirketine 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği sağlanır. Bu destekle ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb. çıktılar geliştirilir Sermaye desteği teminatsız ve proje bütçe takvimine uygun olarak önden verilecektir.
  • Aşama 3’te ikinci aşamada geliştirilen çıktı üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, firma 550.000 TL’ye kadar TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nda avantajlı olarak desteklenir.
  • Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadır.

2013 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Çağrı duyurusu girişimci nitelikleri:

Programa;

  • Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya
  • Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya
  • Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişilerden;

- Başvuru tarihinde; 45 yaşından gün almamış (doktora programı mezunlarında bu şart aranmaz) ya da doktora mezuniyet tarihinin üzerinden 5 sene geçmemiş ve

- Herhangi bir şirkete ortak olmayan kişiler*

başvurabilecektir.

* Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilir.

 

Program duyurusuna www.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bu program kapsamında, iş fikri başvuruları http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden (güvenli elektronik imza kullanılarak veya kullanılmadan) yapılacaktır.

Bu süre içerisinde programla ilgili sorularınız için  1512@tubitak.gov.tr adresinden eposta yoluyla ulaşılabilir.