2014 UNESCO-L’oral Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları”

Bilimin ve bilimsel düşüncenin yaygınlaşması ile kadınların bilimsel alandaki çalışmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen L’Oréal Türkiye’nin, “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları" programına başvurular başladı.

Adaylar; biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, tarım, tıp, eczacılık ve fizyoloji gibi yaşam bilimleri alanlarından biri veya ilişkili alanlarda doktora veya doktora sonrası düzeyinde araştırma sürdürüyor olmalıdır.

Başvuru tarihinde adayların 35 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.


Son Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2013Ayrıntılı bilgi ve başvurular için lütfen:www.loreal.com.tr