TUBITAK - 1003 - Bor Cağrısı

Değerli Öğretim Üyeleri,

 
TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TUBITAK - BOREN işbirliği ile  Bor Teknolojileri Çağrısı açılmıştır.

Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması” çağrısı hedefleri:

 • Uygulamaya yönelik yeni ve özellikli bor ürünlerinin geliştirilmesi,
 • Mevcut ve yeni bor ürünleri için maliyet etkin ve yerli kaynakların yoğun kullanıldığı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Mevcut bor ürünleri için yaygın kullanımı sağlayacak pazar imkanı geniş yeni kullanım alanlarının bulunması.

Çağrı Koşulları:

 • Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
 • Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar
 • Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL
 • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
 • Orta Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
 • İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
 • Orta ölçekli projelerin birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması beklenmektedir.
 • Proje süresi;
 • Çağrının 2012 yılı için toplam bütçesi 4 milyon TL’dir.
 • Ticari ürün hedeflenen projeler BOREN Hibe Programına başvuru yapmalıdır.
 • Büyük ölçekli projeler bu çağrı kapsamı dışındadır.

Başvuru tarihleri:

 1. aşama son başvuru tarihi: 21 Haziran 2013
 2. aşama son başvuru tarihi: 23 Ağustos 2013

Program ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 
Saygılarımızla,
ALP Proje Geliştirme Ofisi