Tübitak Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (3001)

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (3001) Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektedir,

Proje süresi en fazla 24 ay olan ve başvuru tarihi kısıtlaması olmayan programa ait detaylı bilgi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Proje yürütücüsünün;

 • Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
 • Daha önce veya başvuruyu yaptığı sırada ARDEB tarafından desteklenen herhangi bir projede yürütücü olarak görev yapmamış olması,
 • Projenin yürütüleceği kuruluşun kadrolu personeli olarak çalışıyor olması,
 • Aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunmamiş olması gerekmektedir.

 

BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEK KOŞULLARI

 • 2013 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir.
 • Aylık 1.800 TL’ye kadar burs desteği sağlanmaktadır.
 • Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.
 • Proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması ve Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç),
 • Yürütücü, araştırmacı ve danışman özgeçmişlerinin istenilen formatta hazırlanmış olması,
 • Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.),
 •  Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması,  
 • Aynı proje önerisi ile daha önce başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.)
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve desteklenmesi uygun bulunmadı ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurularak hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi ve formun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermesi,
 •  "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
 • Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,
 • Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez yenilikçi yönü kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,

Programa ait Başvuru Formu, EK 1 ve EK 2 belgelerini bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü