Tübitak 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) başvuruları için son başvuru tarihi 6 Eylül 2013'tür.

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerini desteklemektedir

Proje süresi en fazla 18 ay olan programa ait detaylı bilgi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Proje yürütücüsünün;

 • Başvuru tarihinden önce doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
 • Projenin yürütüleceği kuruluşun kadrolu personeli olarak çalışıyor olması
 •  "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,

 

ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEĞİ KOŞULLARI

 • 2013 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir.
 • Aylık 3.000 TL’ye kadar burs desteği sağlanmaktadır.
 • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.
 • Elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ve basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm proje ekibi tarafından imzalanması, imzaların orjinal olması ve mavi renkli kalemle atılması (Söz konusu form, proje ekibinin sadece proje yürütücüsünden oluşması durumunda dahi imzalanacaktır),
 • Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dahil) 100.000 TL’nin üzerinde olmaması, 100.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın başka bir kurum/kuruluş tarafından destekleneceğini belirten bir resmi yazı olması, tek bir sistemin parçası oldukları halde ayrı ayrı yazılan cihazların birleştirildiğinde toplam fiyatının 100.000 TL’yi aşmaması,
 • Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması ve Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç)
 • Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur)
 • Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması
 • Aynı proje önerisi ile daha önce başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.)
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve desteklenmesi uygun bulunmadı ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurularak hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi ve formun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermesi,
 • "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
 • Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,
 • Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez yenilikçi yönü kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,
 • Proje yürütücüsü, üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olup olmadığını, proje önerisini sunmadan önce araştırmak ve araştırma sonuçlarını sunmak zorundadır.
 • Üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olması durumunda; proje yürütücüsü, projenin üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz oluşturmadığını taahhüt eder ve varsa ilgili lisans, devir vb. anlaşma metinlerini ibraz eder.
 • TÜBİTAK’ın üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla herhangi bir hukuki muameleye muhatap kalması, TÜBİTAK’a bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda proje yürütücüsü TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Buna rağmen TÜBİTAK hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, TÜBİTAK proje yürütücüsüne rücu eder.

 

Programa ait Başvuru Formunu, EK-1 ve EK-2 belgelerini bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 

 

Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü