Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı!

Sabri Ülker Bilim Ödülü Yarışmasının amacı akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki bilimsel araştırıcıları teşvik etmek ve bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilimsel çalışmaları desteklemek; bilimsel araştırmaların toplum faydasına sunulmasına katkı sağlamak; toplumun gıdalar, beslenme ve sağlık konularında bilinçlenmesine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve beslenme ve sağlıklı yaşam biçimlerini teşvik eden, uygulanabilir projelerin hayata geçmesini desteklemektir.

Başvuru Koşulları

 • Başvurular gerçek kişilere açıktır. T.C ve yabancı uyruklu kişiler başvuruda bulunabilirler.
 • Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne başvuracak projeler gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli ve uygulanabilir çalışmalar olmalıdır.
 • Projenin uygulanması toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirmeyi hedeflemelidir.
 • Başvurulan projeler özgün ve yenilikçi olmalı; bilimsel araştırma niteliği taşımalıdır.
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez konularıyla başvuruda bulunabilirler.
 • Proje çalışması büyük ölçüde ( en az %75’i) Türkiye’de gerçekleştirilmiş olmalıdır.
 • Proje sonuçlanmış veya sonuçlanmaya yakın (sonuçların amaçlanan hedefi karşılayacağını ve uygulanabilir olacağını göstermesi) bir proje olmalı, ticarileşmiş olmamalıdır.
 • Başvurulan projeler, Türkiye’de daha önce başka bir yarışmadan derece almamış ve uygulamaya konulmamış olmalıdır.
 • Başvuru, proje sahibi tarafından yapılmak zorundadır. Kişinin başvurunun ardından vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır. Kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçısına ödenir.
 • Başvuru dosyaları eksik olan kişilerin projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dosyalarında verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu başvuru yapan kişiye aittir.
 • Bir kez ödül kazanan kişi daha sonraki yıllarda aynı proje ile Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne başvuramaz.
 • Ödül kazanamayan kişi gelecek senelerde aynı proje ile başvurabilir.
 • Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nda çalışanlar ve akrabaları yarışmaya başvuramazlar.

  Başvuru dokümanları 1 Mart 2014 tarihine kadar sabriulkerbilimodulu@sugav.org adresine ve Kısıklı Cad. Ferah Mah. No:2/4 B. Çamlıca-Üsküdar/İstanbul posta adresine gönderilmelidir.

Başvuru formu ve varsa ekleri yukarıdaki adrese posta yolu ile ve sabriulkerbilimodulu@sugav.org adresine e mail yolu ile de gönderilmelidir.


Başvuru formları ve ayrtıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.