TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği (2223B)

Değerli Öğretim Üyeleri,

TÜBİTAK 2223B  Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programının amacı; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında (*) yurt içinde düzenlenen ve aşağıdaki şartları sağlayan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, sempozyum  türü etkinliklere kısmi destek verilmektedir. 

Başvuru Koşulları
a) Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
b) Düzenlenen etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması,
c) Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması,*
d) Etkinliğin hakemli olması,*
e) Etkinliğin daha önce en az bir kez düzenlenmiş olması,*
f) TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe ilave neler katacağının açıkça belirtilmesi,
g) Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek olması,
h) Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması,
i) Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması,
j) Düzenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından oluşması ve TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan " Yabancı Düzenleme Kurulu" formu doldurulacaktır.)

*Çalıştaylar için bu şartlar aranmaz.

Destek Kapsamı:
Düzenlenen etkinliğin, yurtiçi/yurtdışı davetli konuşmacılarının yol giderleri, organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem ve toplantı ikram giderlerine kısmi destek sağlanır.

Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Aşağıda sayılan destek kalemleri için kısmi destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam:20.000 TL

Destek Kalemlerine göre üst limitler:
a) Etkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 3 davetli konuşmacının yol gideri*:
 Yurtiçi geliş/dönüş 300TL/Kişi
Yurtdışı geliş/dönüş1.500 Dolar/Kişi
b) Organizasyon Desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL' yi geçmemek üzere en fazla 15.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).   
c)Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.000 TL

*Ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren (yataklı hariç) giderleri karşılanır. (Havaş, taksi, özel araç ve şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz.)

Son Başvuru Tarihleri:

BAŞVURU DÖNEMİ
SON BAŞVURU TARİHİ
I. Dönem
31 OCAK 2014
II. Dönem
14 MART 2014
III. Dönem
16 MAYIS 2014
IV. Dönem
11 TEMMUZ 2014
V. Dönem
12 EYLÜL 2014
VI. Dönem
14 KASIM 2014


Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.