TÜBİTAK 5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı

Değerli Öğretim Üyeleri,

TÜBİTAK 5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı ile Türkiye’deki lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanarak kolayca ulaşabilecekleri Türkçe akademik kaynaklar üretmek amaçlanmaktadır. Program sonunda ortaya çıkacak olan ders malzemeleri çevrimiçi olarak herkesin erişimine açılacak, ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

Bu program kapsamında ortaya konan eserlerden sadece yükseköğretim seviyesindeki öğrencilerin değil, aynı zamanda öğretim elemanlarının da yararlanması hedeflenmektedir.

Bu çağrının kapsamı, üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla çağı yakalayan teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm setleri, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş Türkçe akademik ders kitaplarıdır.

Son başvuru tarihi: 14.03.2014

Çağrı Bütçesi:
Akademik e-Kitap Çağrısı destek üst limiti, telif bedeli hariç 120.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir. Eser için ödenecek toplam telif bedeli 50.000 TL ile sınırlıdır. Çok yazarlı eser başvurusu yapılabilir.

Sözleşmede belirtilen proje süresi: 24 aydır.

Çağrıya Başvurabilecek Kişiler
Başvuru sahibinin aşağıdaki koşulların tümünü sağlaması gerekmektedir:
•    T.C. vatandaşı olmak
•    En az doktora derecesine sahip olmak
•    Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olmak

Çağrının Amaçları:
•    Üniversitelerinde okutulan lisans derslerine yönelik Türkçe kaynakları artırmak amacıyla ders materyali havuzu oluşturmak,
•    Lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayarak kolayca ulaşabilecekleri kaynaklar üretmek,
•    Akademisyenleri Türkçe eser yazma konusunda teşvik etmek,
•    Akademik kitapların çeşitlilik ve niteliğini artırmak,
•    Akademik kitapların daha zengin içeriğe (özgün çizim, animasyon, simülasyon, video, etkileşimli uygulama vb.) sahip olmasını sağlamaktır.

Çağrı Alanları:
Her çağrı dönemi başvuruları aşağıdaki alanlardan bir kısmını kapsar. Çağrı kapsamındaki dersler, ilgili çağrı dönemine ait listede belirtilir.

•    Doğa Bilimleri: Matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, jeoloji, astronomi ve uzay bilimleri, istatistik
•    Mühendislik ve Teknoloji Alanları: Elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, inşaat, endüstri, tekstil, orman, metalürji ve malzeme, maden, gıda, biyomühendislik, enerji sistemleri, çevre, kimya, harita, mimarlık
•    Sosyal Bilimler: Psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi, eğitim bilimleri, coğrafya, sosyoloji
•    Beşeri Bilimler: Tarih, arkeoloji, felsefe
•    Tıbbi Bilimler

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.