Hedef Türkiye 2014 Çalıştayı: Almanya- Berlin

Değerli Öğretim Üyeleri,

Türkiye ile Almanya arasında 2014 yılı itibari ile tam olarak 30 yıldır süregelen arastırma isbirliginden hareketle 2014 yılının “Türk-Alman Bilim Yılı” olarak ilan edilmesi kararlastırılmıştır. Bu nedenle “Hedef Turkiye” 2014 Calistaylarinin ilkinin Almanya’da TÜBİTAK  tarafından gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Hedef Turkiye 2014 Calistayina 24 Ocak 2014 tarihinde Almanya’nin Berlin sehri ev sahipliği yapacaktır.

 Türkiye’de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanında büyük bir atılım gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, son on yılda Ar-Ge ve yenilik için ayrılan kaynak ve yatırımlar önemli derecede artırılmakta, destek programları çeşitlendirilmekte ve idari-yasal altyapılar iyileştirilmektedir. Tüm bu gelişmeleri, son yıllarda oluşan fırsatları ve tersine beyin göçüyle ilgili ulusal ve uluslararası fonları ABD ve Avrupa’da araştırma faaliyetleri yürüten Turkiye'den arastırmacılarla paylaşmak amacıyla TÜBİTAK tarafindan 2010 yılından bu yana 'Hedef Türkiye Çalıştayları' gerçekleştirilmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu çalıştayda da, gerçekleşeceği bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarında araştırmalarını yürüten Türk araştırmacılar hedef alınacaktır.

Hedef Turkiye 2014 Çalıştaylarına Almanya ve civarında araştırma faaliyetleri yürüten her deneyim seviyesinden araştırmacıların değerli katılımı beklenmektedir. Çalıştay duyurumuzu Avrupa’da araştırma faaliyetleri yürüten irtibatlarınız ile paylaşmanız için bilgilerinize sunmak isteriz.

Türk-Alman Bilim Yılı ile stratejik öneme sahip olan; bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliği potansiyeli son derece yüksek olan Almanya ile Anahtar Teknolojiler*, Kuresel Değişim** ile Sosyal ve Beşeri Bilimler*** alanlarında ortak çalışmalara ivme kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilim Yılı ile ilgili faaliyetler Turkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Almanya’da ise Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafindan yürütülmekte olup; yürütülen ortak arastırmaların güçlenmesi, her iki ülkenin ortak kuruluşlari arasındaki araştirma işbirliğinin yoğunlastırılması, yenilikçilik potansiyellerinin birlikte değerlendirilmesi ve uygulamaya yakın araştırma alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve genç nesil bilim insanlarını hedefe yönelik teşvik yolu ile güvence altına alınmasını hedeflemektedir.

Hedef Turkiye 2014 Çalıştayı hakkında detaylı bilgiler içeren afiş ekte yer almaktadır.  

Calıştaylara katılım ücretsiz olup,  kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt olmak için lütfen tıklayınız

Calıştay hakkındaki tüm bilgiler onümüzdeki günlerde www.fp7.org.tr/destinationturkey2014  web sayfası aracılığı ile duyurulacaktır.  

Soru ve bilgi taleplerinizi destinationturkey@tubitak.gov.tr adresi araciligi ile TÜBİTAK’a iletebilirsiniz.  

Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde iki ülke tarafından belirlenen öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir.

 

*Anahtar Teknolojiler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Üretim Teknolojileri, Nanoteknoloji, Kimya ve Fizik Teknolojileri, Ulaşım, Mobilite, Lojistik, Sağlik Arastırmaları, Biyoteknoloji

**Küresel Değişim: Yenilenebilir Enerji, Enerji Etkinliği, Beslenme ve Tarım, Çevre Teknolojileri, İklim Değişikliği

***Sosyal ve Beşeri Bilimler: Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik, Göç

 

Saygılarımızla,
ALP – Proje Geliştirme Ofisi