TÜBİTAK Hızlı Destek Programı 1002

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

TÜBİTAK Hızlı Destek Programının (1002) üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktadır.Proje süresi en fazla 18 ay olabilmektedir. Başvurular her zaman yapılabilmektedir.

HIZLI DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Proje yürütücüsünün;

 • Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimlerine devam ediyor olmaları.
 •  Projenin yürütüleceği kuruluşun kadrolu personeli olarak çalışıyor olması

 HIZLI DESTEK PROGRAMI DESTEK KOŞULLARI

 • 2014 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir.
 • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 900 TL’den fazla olamaz
 • Yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır.

 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir),
 • Başvuru formunun Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayımlar hariç),
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının tam olması,
 • Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların olması, sarf malzemeleri içinse ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.),
 • Proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunuldu ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurulması,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve desteklenmesi uygun bulunmadı ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurularak hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi ve formun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermesi,
 • Proje başvurusu sonuçlanmadan aynı proje önerisi ile başka bir programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.),
 • Projede yer alan metinsel ifadelerin, daha önce sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi,
 • Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,
 • Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması,
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,
 • Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması, literatür referansı verilerek tartışılmış olması,literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,

 Programa ait Başvuru Formunu, EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesini ekte bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü