Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Çağrıları

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Arastirma Programlari ve Burslari kapsamında  Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE) ve Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Network-ITN) ’in 2014 çağrıları, 11 Aralık 2013 tarihi itibari ile başvuruları kabul etmeye başlamıştır.

Horizon2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında her araştırma alanından proje önerileri desteklenebilmektedir.

Programlar hakkinda genel bilgiler Marie Sklodowska Curie (People) Alanı 2014 -2015 yılı “Çalışma Programı”na linkten ulaşabilirsiniz.

Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange-RISE)
Çağrı Kodu:                                  H2020-MSCA-RISE-2014
Çağrı Açılış Tarihi:                       11 Aralik 2013
Çağrı Kapanış Tarihi:                   24 Nisan 2014 (Brüksel yerel saati ile 17:00)
Çağrı Bütçesi:                               70 Milyon Avro

  • RISE  üniversiteler, sanayi kuruluşları ve araştırma merkezlerindeki araştırmacıların, teknik ve idari personelin uluslararası ve sektörlerarası dolaşımını destekleyen bir programdır.
  • Programın amacı araştırma gruplarının  kısa süreli personel değişimleri aracılığı  ile Avrupa içinden ve dışından kuruluşlar ile uzun sureli araştırma işbirlikleri oluşturmasını sağlamak, sektörler ve ülkeler arası bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirmektir.
  • Minimum Konsorsiyum şartı 3 farklı ülkede 3 bağımsız kuruluşlar olması ile sağlanır. Koşullardan biri yerine getirilmelidir: a) 2 farklı ülkeden 2 farklı Üye Ülke ya da Asosye Ülke ve 1 üye olmayan ülke organizasyonu,  b) 3 kuruluşun da Üye Ülke ya da Asosye Ülkeden olması, bu koşulları sağlayan organizasyonlardan en az bir tanesi başka bir sektörden olmalıdır, biri akademik ikisi akademik olmayan iki kuruluşun başvurusu kabul edilebilir.

Avrupa Komisyonu sitesindeki resmi çağrı duyurusuna linkten ulaşabilirsiniz.

Yenilikçi Eğitim Ağları
(Innovative Training Network - ITN)
Çagri Kodu:                                   H2020-MSCA-ITN-2014
Çağrı Açılış Tarihi:                        11 Aralik 2013
Çağrı Kapanış Tarihi:                    09 Nisan 2014 (Bruksel yerel saati ile 17:00)
Çağrı Bütçesi:                                405.18 Milyon Avro

  • Araştırma Eğitim Ağları (Initial Training Networks-ITN) yeni ve gelişmekte olan teknolojilerde sanayinin ihtiyaç duydugu nitelikte araştirmaci yetiştirmeyi, bu vesileyle araştırmacıların kariyer gelişiminin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir.
  • Avrupa içinden öncelikli olmak üzere tüm dünyadan akademi ve sanayi kuruluşları ITN Programı kapsamında araştırma ve eğitim programları oluşturarak proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Avrupa Komisyonu sitesindeki resmi çağrı duyurusuna linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü