TÜBİTAK 1003 Programı Yeni Çağrıları

Değerli Öğretim Üyeleri,

 
TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında yeni çağrılar açılmıştır. Çağrı konularına yönelik detaylara aşağıda belirtilen linklerden ulaşabilirsiniz.

Bor Teknolojileri Çağrısı

BR0101 - Yeni Bor Ürünlerinin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Bor Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

Mobil İletişim Teknolojileri Çağrısı

BT0203 – Mobil İletişim Teknolojilerinin Disiplinlerarası Uygulamaları

Kömür Teknolojileri Çağrısı

EN0101 - Kömür ve Biyokütle İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri

EN0102 - Kömür ve Biyokütle Yakma Teknolojileri

EN0103 - Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma/Piroliz Teknolojileri

Çeşit Islah Teknolojileri ve Enerji Bitkileri Çağrısı

GD0101 - Serin İklim Tahıllarında Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0102 - Sıcak İklim Tahıllarında Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0103 - Yemeklik Tane Baklagiller Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0104 - Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0105 - Yağ Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0106 - Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0107 - Yem Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0108 - Enerji Bitkileri

Epidemiyolojik Çalışmalar Çağrısı

SB0105 - Epidemiyolojik Çalışmalar

Membran ve Su Tasarruf Teknolojileri Çağrısı

SU0104 - Membran Teknolojilerinde Konsantre Akım Yönetimi

SU0105 - Membran Hibrit Prosesle ile Su, Hammadde ve Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Geri Kazanımı

SU0201 - Evsel/Endüstriyel Atıksuların Yeniden Kullanımı

SU0202 - Mikrokirleticilerin Kontrolü

 

Genel Çağrı Koşulları:

Bu çağrılar konusu kapsamında önerilen projeler küçük veya orta ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.

Küçük Ölçekli projeler:  500.000 TL’ye kadar

Orta Ölçekli projeler:  500.001 - 1.000.000 TL

Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

Proje süresi:

Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

Orta ve Büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

 

I. aşama son başvuru tarihi: 25 Nisan 2014


Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü