İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Prog. (İPA) Hibe Çağrısı

Değerli Öğretim Üyeleri,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeninin mali yardımı ile, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına yönelik proje teklifleri beklenmektedir. Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi 10.06.2014’tür.

Bu teklif çağrısının özel amaçları: 

•Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
•Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması,
•Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması,
•İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması (klişeler ve önyargılar dahil).

Bu teklif çağrısının temel hedef grupları (İKG OPde yer aldığı gibi):

•Engelli bireyler,
•Yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere
•Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular
•Yerinden olmuş kişiler (IDP)
•Çalışan çocukların  ebeveynleri
•Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar ˒
•Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı duyan çocuklar,
•Madde bağımlıları,
•Şiddet mağduru kadınlar,
•Sığınma evlerinde kalan bireyler,
•Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler,
•Evsizler,
•Sezonluk tarım işçileri ve onların çocukları,
•Göçebeler,
•Uygun diğer dezavantajlı bireyler (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb.).

Şiddet mağduru kadınlara ek olarak, yukarıdaki diğer hedef grupların tümünde alt kategori olarak “kadınlar” özellikle hassssiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmektedir.

Hibe Miktarı:

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.

•Asgari tutar: 50.000 Avro
•Azami tutar: 300.000 Avro

Programa ait Yerel DuyuruHibe Başvuru Rehberi ve Hibe Başvuru Eklerine linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 

 

Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü