Ulusal Deprem Araştırma Programı 2014 Yılı Güdümlü Projeler Çağrısı

Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,

2012 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) ile yeni bilgiler üretilmesi ve teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Güdümlü Proje Konuları aşağıda belirtilmektedir:

 1-Türkiye afet yönetim modeli ve stratejilerinde yeni açılımlar,

 2-Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında;

 a)Bilişim,

 b)Yönetişim,

 c)Kesintisiz haberleşme,

 d)Medya

konularında merkez-yerel ilişkisi göz önünde tutularak kavramsal modeller geliştirilmesi,

 3-AFAD RED Uygulamasında kritik tesislerin analizi ve ekonomik kayıplar,

 4-Afet Risk Modellemesi,

 5-Cumhuriyet dönemi öncesinde ülkemizde afet yönetimi,

 6-Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonlarının çok disiplinli araştırmalarla zemin parametrelerinin belirlenmesi,

 7-Hafif çelik yapılar için deprem dayanım modelleri.


Proje yürütücüsünün en az Yardımcı Doçent derecesine sahip olması gerekmektedir.

Proje süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır.

Proje Bütçesi: Proje bütçesi maksimum 500.000TL’dir.

Toplam Bursiyer(ler) için talep edilen ödenek toplam proje bütçesinin %20’undan fazla olamaz.

 

Program son başvuru tarihi 1 Temmuz 2014’tür.

Başvurular 1 asıl 1 kopya olmak üzere AFAD’a posta ve e-mail ile gönderilmelidir.

 

Program duyurusu ve ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü