3. ENVIMED Proje Çağrısı 2014

Değerli Öğretim Üyeleri / Araştırmacılar,

 

ENVIMED bölgesel programı Akdeniz Havzasındaki ülkeleri teknolojik işbirliğinin yanı sıra üst düzey bilimsel araştırmalar yapmaya teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için tasarlanmış bir Fransız İşbirliği girişimidir.

 

Programın amacı, MISTRALS tematik programları ile sinerji içinde, Akdeniz'de araştırma uluslararasılaşmayı desteklemektir.

 

Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2014

Proje değerlendirme, seçme ve bildirim: 15 Aralık 2014

Proje başlangıç​​: Bildirim mektuplarının iletilmesine istinaden 1. Dönem 2015 yılında başlayacaktır.

 

Destek Süresi: Proje süresi iki yıldır.

 

MISTRALS Çağrı Alanları:

  •  Akdeniz Bölgesinde iklim değişiklikleri ve toplum ve medeniyetler arasındaki etkileşim: uyarlamalar ve seğirdime
  • Akdeniz'de Aerosoller: enerji bütçesi, yağışlar, atmosferik kirlilik ve deniz besin alımı üzerine etkileri
  • Su Kaynakları: Uzun süreli gözlem sistemleri, sosyo-ekonomik aktörleri  ve antropik sistemleri entegre etmek  ve modelleme  
  •  Antropik’in ekosistemler üzerindeki etkileri: biyoçeşitlilik ve ekosistemler evrimi
  • İklim ve jeolojik tehlikeler: fiziksel analiz yaklaşımları ve toplumsal etkileri
  • Sahil: doğal ve Antropik zorlamalar ve bunların toplumsal etkileri  


Her projede en az bir Fransız araştırma ekibi bulunmalıdır.Bu ekip Fransa’da yerleşik bulunan ancak yurtdışında farklı noktalarda yerleşkesi olan bir ekip olabilir. Projede en az iki farklı Akdeniz ülkesinden, iki farklı takım yeralmalıdır. Bu iki farklı Akdeniz ülkelerinden en az bir tanesi AB üye ülkelerinden olmamalıdır.

Proje başvurusu yukarda belirtilen çağrı alanlarında olmalıdır. Ayrıca Proje Yürütücüsü almış olduğu destek yazısını, başvuru sırasında beyan etmelidir.

Destek Miktarı: İki yıl için desteklencek olan projenin bütçesi 20.000€’u aşmamalıdır.

Ayrıntılı bilgi için linke ve başvuru formu için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü