TÜBİTAK 3501 Kariyer Programında Önemli Değişiklikler

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Araştırmacılar,

TÜBİTAK 3501 Kariyer Programı kapsamında önemli değişiklikler yapılmıştır.

3501 PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  
 
1) 3501 programları kapsamında yıllık bütçe sınırlaması kaldırıldı. (Proje destek üst limiti;  yıllık  bütçe sınırlaması  olmaksızın, 3501  projeleri  için  225.000  TL'dir.) 
2) 3501‐Ulusal  Genç  Araştırmacı  Kariyer  Geliştirme  Programı’nın  ismi  “3501‐Kariyer Geliştirme  Programı”  olarak  değiştirildi  ve  programın  başvuru  koşullarında  aşağıda belirtilen iyileştirmeler yapıldı. 
i) Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunulması koşulu, “Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunulması” olarak değiştirildi. 
ii) Kariyer  Programına  iki  defadan  fazla  başvuruda  bulunamama  koşulu  kaldırıldı. Bundan böyle programa, başvuru koşulları sağlandığı sürece, istenildiği kadar başvuru yapılabilecek. 
iii) Doktora/sanatta  yeterlik/tıpta  uzmanlık  derecesinin  alındığı  üniversiteden  farklı  ve  Türkiye’deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olma koşulu,  “Doktora/sanatta  yeterlik/tıpta  uzmanlık  derecesinin  alındığı  kurum/ kuruluştan  farklı  ve  Türkiye’de  yerleşik  olan  bir  kurum/kuruluşta  kadrolu olarak çalışıyor olma” şeklinde değiştirildi. 
iv) Saha  çalışmaları  dışında  toplam  seyahat  ödeneği  25.000  TL.  olarak  belirlendi.  Ödeneğin 10.000  TL.’si;  yurt  içi/yurt dışı bilimsel nitelikli organizasyonlara (kongre/ konferans/seminer/sempozyum vb.) katılım için, 15.000 TL’si ise proje konusu ile ilgili olma koşuluyla, yurt dışı araştırma kurum/kuruluş/merkezlerine (arşiv/herbaryum vb.) yapılacak çalışma ziyaretleri için kullanılabilecek. 
Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü