TÜBİTAK İşbirliği-Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

Türkiye-ABD ikili işbirliği imkanlarının geliştirilmesi kapsamında ve TÜBİTAK ile National Institute of Health (NIH) çalışmaları doğrultusunda, iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, sağlık alanında araştırma yapan Kamu Kurum/Kuruluşları veya üniversiteler tarafından yurtiçinde düzenlenecek çalıştaylara  bu program kapsamında destek verilecektir.

Etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru tarihleri 6 Nisan - 8 Mayıs 2015'tir.

Elektronik başvuru için: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Desteklenmesi planlanan TÜBİTAK ve NIH yetkililerince ortak belirlenen öncelikli alanlar:
·Kanser (kanser kontrolüne ilişkin araştırma, kanser önlemesine ilişkin, servikal kanser taraması ve aşılama, uygun fiyatlı kanser tıp cihazları, çoklu teşhis testleri için düşük teknolojili platformlar)
·Bulaşıcı Hastalıklar
·Obezite Kaynaklı Bozukluklar
·Nadir Hastalıklar
·Rejeneratif Tıp
·İmmünoloji
·Diyabet
·Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
·Epidemiyoloji
·Yukarıda belirtilmiş konulara ilişkin teknoloji transferi ve inovasyon 

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü