Newton - Katip Çelebi - Akademik Ziyaret Fonu

Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,

Katip Çelebi Arastırmacı Bağlantıları programı, Türkiye ve İngiltere'de bulunan, kariyerinin başlangıcındaki akademisyen ve araştırmacıları bir araya getiren çalıştaylara finansal destek sağlamaktadır. Bu çalıştaylar ile araştırmacıların kariyer fırsatlarının artırılması ve işbirliğine yönelik bağlantıların kurulması amaçlanmaktadır. İki ülkeden iki ayrı araştırmacının koordine ettiği bu çalıştaylar, belirli bir araştırma alanına veya disiplinler-arası bir çalışma konusuna yoğunlaşmaktadır.

Araştırmacı Bağlantıları programının bu bileşeni kapsamında, İngiltere'de kariyerinin başında bulunan araştırmacılara altı aya kadar olan Türkiye ziyaretleri için ya da Türkiye'deki genç araştırmacıların İngiltere ziyaretleri için finansal destek sağlanmaktadır. Bu fon ile işbirliği kurmaya yönelik bağlantıların güçlendirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi ve araştırmacılara yönelik kariyer fırsatlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Son Basvuru Tarihi: 13 Temmuz 2015

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü