UNESCO-LOREAL Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları (2016)

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

L’ORÉAL-UNESCO ortaklığında uluslararası “For Women In Science” programının bir uzantısı olan“Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” ulusal programı, 2003 yılından itibaren Türkiye’de, başarı ile yürütülmektedir.

Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri alanlarında araştırma yapmakta olan üçer genç kadın araştırmacı bu program çerçevesinde $15 000 değerinde birer yıllık burs ile desteklenecektir. Bursa hak kazanacak adaylar akademik özgeçmişleri ve gerçekleştirmek istedikleri araştırma projesinin önemi, niteliği, bilimsel yeniliği ve bilime yapacağı katkı ölçüt alınarak Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri seçim komiteleri tarafından belirlenecek, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından onaylanacaktır.

Araştırma alanları şunlardır:

Yaşam Bilimleri; Biyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji dahil,

Malzeme Bilimleri; Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler, Nano-malzemeler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller; Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik.

BAŞVURU KOŞULLARI

  • Adayın doktora derecesini almış T.C. Vatandaşı olması
  • Burs başvurularına ilişkin ilan yılının 31 Aralık günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olan 
  • Bilimsel yeterliliğini kanıtlamış olması 
  • Önerilen araştırma projesinin yukarıda belirtilen bir alanda olması
  • Proje süresinin bir yılı geçmemesi 
  • Projenin Türkiye’de gerçekleştirilecek olması gerekmektedir.  

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Ocak 2016

Detaylı için lütfen tıklayınız. 

Başvuru formu için tıklayınız.

 


Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü