TÜBİTAK Kariyer Programı (3501) 1.Dönem Çağrısı Açıldı

Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

UYARI:  Başvuru formlarında değişiklikler yapılmış olup, güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.


NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı geçmemelidir.


Proje süresi en fazla 36 ay olan programa ait detaylı bilgi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI:

Proje yürütücüsünün;

  • Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
  • Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunulması,
  • Doktora/sanatta  yeterlik/tıpta  uzmanlık  derecesinin  alındığı  kurum/ kuruluştan  farklı  ve  Türkiye’de  yerleşik  olan  bir  kurum/kuruluşta  kadrolu olarak çalışıyor olma,
  • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması,
  • Daha önce TÜBİTAK’tan Kariyer Geliştirme Programı desteği almamış olması
  • Projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması gerekmektedir.

KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI DESTEK KOŞULLARI

  • 3501 programları kapsamında yıllık bütçe sınırlaması kaldırılmıştır (Proje destek üst limiti;  yıllık  bütçe sınırlaması  olmaksızın, 3501  projeleri  için  225.000 TL'dir.)
  • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
  • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Kariyer Geliştirme Programı (3501) başvuruları 2016 yılı 1. çağrısı için son başvuru tarihi 4 Mart 2016 saat 17:30’dur.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü