TÜBİTAK İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme

Değerli Öğretim Üyelerimiz/Araştırmacılar,

 

“2016 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” kapsamında iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştaylara TÜBİTAK BİDEB "2223D-İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği" çerçevesinde destek verilecektir.

 

Etkinlik desteği üst sınırı uluslararası nitelikteki etkinlikler için 50.000 TL olarak belirlenmiştir.


Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Yılı için belirlenmiş olan öncelikli alanlar: Sağlık, Gıda, Biyoteknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Nanoteknoloji, Enerji, Çevre, Sosyal Bilimler

 

Başvuru koşulları

 • Etkinliğin “2016 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” kapsamında belirlenen alanlarda bilimsel işbirliğini geliştirme ve ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik somut bir amacının olması,
 • Düzenlenecek çalıştay için destek başvurusunun etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
 • Etkinlik düzenleyicilerinin TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur.)
 • Düzenlenecek etkinliğin yürütücüsünün üniversite ve/veya kamu kurum/kuruluşlarında görevli, etkinlik konusunda yetkin, doktora öğrenimini tamamlamış olması
 • Etkinlik süresinin 2 günü geçmemesi,
 • Program kapsamında destek verilecek araştırmacıların sadece Türkiye ve İngiltere’de çalışıyor olması.
 • Destek verilecek katılımcıların Türkiye’den olanları için kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversitelerde çalışıyor olması,
 • Etkinliğe katılacak öğrenciler (yüksek lisans ve doktora dahil) için TÜBİTAK’tan destek talebinde bulunulmaması,
 • Destek talep edilen etkinliğin katılımcı sayısının 50 kişiyi geçmemesi
 • Destek talep edilen etkinliğin bir etkinlik serisinin devamı niteliğinde olmaması,
 • Destek talep edilen etkinliğin çalıştay niteliğinde olması (Bunun dışında sunum yapılan kongre, sempozyum, seminer, konferans vs. etkinlikler desteklenmez).

Başvuru koşullarından herhangi birisini taşımayan başvurular bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.


Etkinlik başlama tarihi ilgili döneme ait son başvuru tarihinden sonra olmak zorundadır. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 70 günlük bir süre olması gerekir. Etkinlik  31 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmelidir.

Başvurular TÜBİTAK’ın online websitesi üzerinden  
16 Mayıs 2016  24 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılabilecektir.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü