TÜBİTAK- Fransa (ANR) ile İkili İşbirliği Programı (2545) Açıldı

Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,

TÜBİTAK ile  Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR)  arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Fransız bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. 

TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Her iki proje ortağının, ortak proje önerisini eşzamanlı olarak TÜBİTAK ve ANR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır.

Proje süresi en fazla 36 aydır.

Son başvuru tarihi: 8 Nisan 2017 

Desteklenecek Tematik Alanlar aşağıda belirtilmektedir:

  • Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
  • Sismik Riskler (Seismic risks);
  • Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);
  • Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
  • Enerji (Energy);
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).
“Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü