TÜBİTAK 1001 Programı 1.Dönem Çağrısı Açıldı


Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,

 

1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler) yapılan çalışmaları desteklemektir.

 

UYARI:  Başvuru formlarında değişiklikler yapılmış olup, güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 

NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı geçmemelidir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru Tarihi: 2016 yılı 2. ve 2017 yılı 1. dönemlerinin birleştirilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda 2017 yılı 1. dönem son başvuru tarihleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yeni dönem başvuru tarihi: 06/01/2017'dir


Destek Süresi: Destek  süresi en fazla 36 ay olabilir.

 

Destek Miktarı: 2017 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık 360.000 TL’dir

 

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen  tıklayınız.

 

Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü