TÜBİTAK 1005 Programı 1.Dönem Çağrısı Açıldı

Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerini desteklemektedir.

UYARI:  Başvuru formlarında değişiklikler yapılmış olup, güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.


NOT:
Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı geçmemelidir.

Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru Tarihi:  2016 yılı 2. ve 2017 yılı 1. dönemlerinin birleştirilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda 2017 yılı 1. dönem son başvuru tarihleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yeni dönem başvuru tarihi: 06/01/2017'dir

Destek Süresi: Destek  süresi en fazla 18 ay olabilir.

Destek Miktarı: proje destek üst limiti 200.000 TL’dir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen  tıklayınız.

 
Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü