TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uyg. (4005) Çağrısı Açıldı

Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,
 
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilim ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.

UYARI:  Başvuru formlarında değişiklikler yapılmış olup, güncelBaşvuru Formunun" doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.


NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı ve toplam 20 sayfayı geçmemelidir.Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 16 Ocak 2017

2016 Bilim ve Toplum Projeleri destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.
 
Proje Süresi: En fazla 12 ay.
 
Çağrı Alanları:
Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır:

  • Doğa Bilimleri: Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
  • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
  • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
  • Tıbbi Bilimler
  • Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
  • Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
  • Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik, Değerler Eğitimi vb.

Hedef Kitle:
Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsaması beklenmektedir:

  • Bir kurum/kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar, (asil veya stajyer.)
  • Üniversitelerde akademik personel olarak çalışanlar.

 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
 
Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü