TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları (4004) Çağrısı Açıldı

Değerli Öğretim Üyeleri,

TÜBİTAK 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

 

UYARI:  Başvuru formlarında değişiklikler yapılmış olup, güncel “Başvuru Formunun" doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.


NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı ve toplam 20 sayfayı geçmemelidir.Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

Son başvuru tarihi:  16 Ocak 2017

2017 Bilim ve Toplum Projeleri destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

Proje Süresi: En fazla 12 ay.

Çağrı Alanları:
•Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
•Mühendislik ve Teknoloji Alanları
•Tıbbi Bilimler
•Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
•Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
•Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik, Değerler Eğitimi vb.

Hedef Kitle:
Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma açık olmakla birlikte, projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsaması beklenmektedir: 

•Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu)
•İlköğretim öğrencileri
•Ortaöğretim öğrencileri
•Lise ve dengi okul öğrencileri
Üniversite öğrencileri (Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
•Öğretmenler ve öğretmen adayları
•Kamu personeli

Not: Belirli bir hedef kitleye yönelik projelerde içerik ve yöntem belirlenirken, hedef kitlenin seviyesinin dikkate alınması beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
 
Saygılarımızla,
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü