TÜBİTAK ARDEB 1003 Programı Çağrıları Açıldı

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Araştırmacılar,

 
TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 8 ana alanda 22 adet proje çağrısı açılmıştır. 

1003 Programı çağrıları genel koşulları:

Proje Ölçekleri:

Küçük Ölçekli projeler:  500.000 TL’ye kadar

Orta Ölçekli projeler:  500.001 - 1.000.000 TL

Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

Proje Süresi:

o   Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

o   Orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

 

Çağrı konularına yönelik detaylara aşağıda belirtilen linklerden ulaşabilirsiniz:

1003      Bilgi ve İletişim Teknolojileri      

1003-BIT-AKAY-2017-1 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri

1003-BIT-BBIL-2017-1 Bulut Bilişim Mimarileri

1003-BIT-BGUV-2017-1 Kriptoloji

1003-BIT-EKRN-2017-1 Yenilikçi Ekran Teknolojileri

1003-BIT-GNBT-2017-1 Nano İletişim Teknolojileri

1003-BIT-GOMS-2017-1 Araçlar ve Güvenilirlik

1003-BIT-ROME-2017-1 İnsan Makina Etkileşimi

1003      Gıda       

1003-GDA-TGUV-2017-1 İyi Tarım Uygulamaları ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1003-GDA-TRLA-2017-1 Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

1003      Enerji    

1003-ENE-HPIL-2017-1 Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar

1003-ENE-KOMR-2017-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri

1003-ENE-YENI-2017-1 Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

1003      Kimya

1003-KMY-ANAK-2017-1 Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi

1003      Makine

1003-MAK-TSRM-2017-1 İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi

1003      Otomotiv             

1003-OTO-MALZ-2017-1 Mühendislik Plastikleri

1003      Sağlık    

1003-SAB-ASIT-2017-1 Viral Hastalıklara Karşı Aşılar

1003-SAB-ILAC-2017-1 Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri

1003-SAB-KLNK-2017-1 İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar

1003-SAB-TTIP-2017-1 Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar

1003      Sosyal ve Beşeri Bilimler                

1003-SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler

1003-SBB-EKBY-2017-1 Ar-Ge ve Yenilik

1003-SBB-KENT-2017-1 Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm

 

Başvuru tarihleri:

I. aşama son başvuru tarihi:  17 Şubat 2017

II. aşama son başvuru tarihi: 26 Mayıs 2017

 

Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü