Araştırma Performansı

Sabancı Üniversitesinin araştırma performansı Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi (APG) tarafından bütünsel bir şekilde izlenmektedir.

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacıları tarafından 2000 yılından itibaren 4.000’den fazla bilimsel ve teknik yayın yayınlanırken; 2016 yılında öğretim üyesi başına bilimsel yayın sayısı yaklaşık olarak 1,5’dir.

Sabancı Üniversitesinin 2017 yılı Mayıs ayı itibari ile aktif araştırma fon büyüklüğü 153 proje ile 86 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

31 Mayıs 2017 İtibari ile Aktif Araştırma Fonunun Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı

Fikri mülkiyet bazında, 2016 yılında üniversitemiz 13 patent başvuru ve 13 patent belge sayısı ile geçmiş yıllara göre en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

                                                       Fikri Mülkiyet Portföyünün Yıl Bazında Gelişimi

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri odaklı olarak firmaların kuruluşu ve hızlandırma sürecini destekleyen Inovent’in 2016 yılı sonu itibari ile portföyünde 20 firma bulunmaktadır.

                                                                       İnovent A.Ş. Portföyündeki Firmalar