Araştırma Performansı

Sabancı Üniversitesinin kuruluşundan itibaren ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde başlattığı projelerin gelişimi, araştırma sürecinin bir sistem dahilinde yönetilmesi konusunda önemli bir göstergedir. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacıları tarafından 2000 yılından itibaren 3.000’den fazla bilimsel ve teknik yayın yayınlanırken; 2015 yılında öğretim üyesi başına bilimsel yayın sayısı yaklaşık olarak 1,7’dir.

2016 yılı Nisan ayı itibari ile aktif araştırma fon büyüklüğü 213 proje ile 86 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Öğretim üyesi başına proje sayısı 1.2, fon büyüklüğü 489.620 TL’dır.

Fikri mülkiyet bazında, 2015 yılında üniversitemiz 20 buluş bildirimi ile geçmiş yıllara göre en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Her Yıl Yeni Kazanılan Dış Finansman Kaynaklı Projelerin Yıllık Gelişimi

30 Nisan 2016 İtibari ile Aktif Araştırma Fonunun Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı

4

Fikri Mülkiyet Portföyünün Yıl Bazında Gelişimi

5

Inovent A.Ş. Portföyündeki Firmalar

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri odaklı olarak firmaların kuruluşu ve hızlandırma sürecini destekleyen Inovent’in 2015 yılı sonu itibari ile portföyünde 19 firma bulunmaktadır. Bu firmaların alanlara göre dağılımı; bilgi ve iletişim teknolojileri 10, malzeme ve kimya 4, robotik ve elektronik 5 firmadır.