ARAŞTIRMANIZI FONLAYIN

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol süreçlerinin yürütülmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.
 
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarını, araştırma proje fonları ve başvuru süreci hakkında bilgilendirmek ve uygun proje fonlarına uygun başvuruların yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
 


 •  TÜBİTAK ARDEB (3501, 1003, 1005, 1001, 3001, 1002),

 • TÜBİTAK BİDEB (2216, 2218, 2219, 2221, 2232 ve 2236),
 • TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri,

 • H2020 Marie Sklodowska Curie Projeleri,

 • H2020 ERC Grants,

 • AB COST ve COST 2515 Fonu 

 • BOREN ve

 • Diğer Ulusal/Uluslararası Hibe Fonları.

 
Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB programları, uluslararası alanda ise AB Komisyonu Ufuk 2020 Toplumsal Sorunlar ve Endüstriyle Liderlik ve ERA.NET programları İLO biriminin sorumluluğundadır. Aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ve Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) İLO biriminin takibini yaptığı ve destek verdiği fon mekanizmalarıdır.
 

 • TÜBİTAK 1505, 1007,

 • H2020 İşbirliği Çağrıları,

 • Era-Net Uluslararası Çağrıları,

 

AÇIK ÇAĞRILAR
ÇAĞRI ADI BAŞVURU TARİHİ İLGİLİ OFİS
TÜBİTAK - Birleşik Krallık Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği (2223D) 16 Haziran 2017 PGO
Genel Bilgi: Katip Çelebi-Newton Fonu  kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum/Kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından destek verilecektir.
Destek Süresi: Etkinlik  31 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmelidir. 
Destek Miktarı: 50.000 TL
Çağrının Web Sitesi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-d-isbirligi-ve-oncelikli-alanlarla-ilgili-etkinlik-duzenleme-destegi+
TÜBİTAK - ABD ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği (2223D)  16 Haziran 2017 PGO
Genel Bilgi: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum/Kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından destek verilecektir.
Destek Süresi: Etkinlik  31 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmelidir. 
Destek Miktarı: 50.000 TL
Çağrının Web Sitesi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-d-isbirligi-ve-oncelikli-alanlarla-ilgili-etkinlik-duzenleme-destegi+
TÜBİTAK - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) 8 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler) yapılan çalışmaları desteklemektir.
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: 360.000TL
Çağrının Web Sitesi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
Marie Skłodowska-Curie Araştırma Bursları 2017 Yılı Çağrısı 14 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: Bu program tüm araştırma alanlarından proje önerilerini desteklemekte olup deneyimli araştırmacıların ülkelerarası dolaşımına olanak sağlamaktadır. Programdan doktora derecesini tamamlamış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip araştırmacılar faydalanabilmektedir. 
Destek Süresi: 12-24 Ay
Destek Miktarı: 157.845€
Çağrının Web Sitesi: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html