ARAŞTIRMANIZI FONLAYIN

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol süreçlerinin yürütülmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.
 
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarını, araştırma proje fonları ve başvuru süreci hakkında bilgilendirmek ve uygun proje fonlarına uygun başvuruların yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
 


 •  TÜBİTAK ARDEB (3501, 1003, 1005, 1001, 3001, 1002),

 • TÜBİTAK BİDEB (2216, 2218, 2219, 2221, 2232 ve 2236),
 • TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri,

 • H2020 Marie Sklodowska Curie Projeleri,

 • H2020 ERC Grants,

 • AB COST ve COST 2515 Fonu 

 • BOREN ve

 • Diğer Ulusal/Uluslararası Hibe Fonları.

 
Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB programları, uluslararası alanda ise AB Komisyonu Ufuk 2020 Toplumsal Sorunlar ve Endüstriyle Liderlik ve ERA.NET programları İLO biriminin sorumluluğundadır. Aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ve Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) İLO biriminin takibini yaptığı ve destek verdiği fon mekanizmalarıdır.
 

 • TÜBİTAK 1505, 1007,

 • H2020 İşbirliği Çağrıları,

 • Era-Net Uluslararası Çağrıları,

 

AÇIK ÇAĞRILAR
ÇAĞRI ADI BAŞVURU TARİHİ İLGİLİ OFİS
TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) (2544)  6 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Japon bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-JSPS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra talep edilmesi durumunda Türk tarafına, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Destek Süresi: 24 Ay
Destek Miktarı: 360.000TL
Çağrının Web Sitesi: http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-proje-basvuru-cagrisi-4
TÜBİTAK - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) 8 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler) yapılan çalışmaları desteklemektir.
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: 360.000TL
Çağrının Web Sitesi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (3501)  8 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: 225.000 TL
Çağrının Web Sitesi:http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/3501/icerik-basvuru-formlari
TÜBİTAK Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) 8 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerini desteklemektedir.
Destek Süresi: 18 Ay
Destek Miktarı: 200.000 TL
Çağrının Web Sitesi:http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
Marie Skłodowska-Curie Araştırma Bursları 2017 Yılı Çağrısı 14 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: Bu program tüm araştırma alanlarından proje önerilerini desteklemekte olup deneyimli araştırmacıların ülkelerarası dolaşımına olanak sağlamaktadır. Programdan doktora derecesini tamamlamış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip araştırmacılar faydalanabilmektedir. 
Destek Süresi: 12-24 Ay
Destek Miktarı: 157.845€
Çağrının Web Sitesi: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
TÜBİTAK-British Council ile İkili İşbirliği Programı (2551) 19 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile British Council arasındaki işbirliği çerçevesinde iki ülke araştırmacıları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-British Council işbirliği projelerinde yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Destek Süresi:24 Ay
Destek Miktarı: Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına sosyal bilimler alanında 360.000 TL, diğer ortak araştırma alanlarında 720.000 TL olarak belirlenmiştir.
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2551/icerik-2551-british-council-ile-ikili-isbirligi-programi
Marie Skłodowska-Curie Burslara Katkı Fonu (COFUND) 28 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: Program kapsamında, Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır. 
Destek Süresi: 48 Ay
Destek Miktarı: Desteklenmesi uygun görülen burs programının toplam bütçesinin %50’si Avrupa Komisyonu tarafından, %50’si proje önerisini sunan kuruluş tarafından karşılanmaktadır. İlgili burs programı kapsamında deneyim seviyelerine göre araştırmacılara sunulması beklenen asgarî burs miktarları farklılık göstermektedir. Her bir proje en fazla 10 Milyon Avro Avrupa Komisyonu desteği alabilmektedir.
Çağrının Web Sitesi:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html