ARAŞTIRMANIZI FONLAYIN

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol süreçlerinin yürütülmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.
 
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarını, araştırma proje fonları ve başvuru süreci hakkında bilgilendirmek ve uygun proje fonlarına uygun başvuruların yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
 


 •  TÜBİTAK ARDEB (3501, 1003, 1005, 1001, 3001, 1002),

 • TÜBİTAK BİDEB (2216, 2218, 2219, 2221, 2232 ve 2236),
 • TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri,

 • H2020 Marie Sklodowska Curie Projeleri,

 • H2020 ERC Grants,

 • AB COST ve COST 2515 Fonu 

 • BOREN ve

 • Diğer Ulusal/Uluslararası Hibe Fonları.

 
Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB programları, uluslararası alanda ise AB Komisyonu Ufuk 2020 Toplumsal Sorunlar ve Endüstriyle Liderlik ve ERA.NET programları İLO biriminin sorumluluğundadır. Aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ve Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) İLO biriminin takibini yaptığı ve destek verdiği fon mekanizmalarıdır.
 

 • TÜBİTAK 1505, 1007,

 • H2020 İşbirliği Çağrıları,

 • Era-Net Uluslararası Çağrıları,

 

AÇIK ÇAĞRILAR
ÇAĞRI ADI BAŞVURU TARİHİ İLGİLİ OFİS
TÜBİTAK -Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı (BRFFR) ile İkili İşbirliği Programı (2557) 22 Aralık 2017 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı (BRFFR) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Belarus bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-BRFFR işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Destek Süresi: 24 Ay
Destek Miktarı: 360.000TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2557/icerik-2557-belarus-cumhuriyet-temel-arastirmalar-vakfi-brffr-ile-ikili-isbirligi-programi
TÜBİTAK-Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği Programı (2508) 22 Aralık 2017 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Sloven bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-ARRS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: 360.000TL
Çağrının Web Sitesi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2508/icerik-2508-slovenya-arastirma-kurumu-arrs-ile-ikili-isbirligi-programi
TÜBİTAK - QNRF Siber Güvenlik Çağrısı (2556) 08 Ocak 2018 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund - QNRF) arasında ‘Siber Güvenlik’ alanında bir ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’ çağrısı açılmıştır. Çağrının amacı Türk ve Katar arasındaki işbirliğini geliştirmek, Akademi-Sanayi İşbirliği projelerini desteklemektir. "Akademik-Sanayi İşbirliği Projeleri" Ar-Ge projeleri olup, en az bir Türk ve bir Katar araştırma kurumu/üniversite ve en az bir Türk ve bir Katar Ticari Şirketin katılımı gerekmektedir.
Destek Süresi: Proje süresi yazılım projeleri için 24 ay, yazılım ve donanım içeren projeler için en fazla 36 aydır.
Destek Miktarı: Toplam bütçenin üst sınırı (Kurum Hissesi + Proje Teşvik İkramiyesi) hariç 4 Milyon TL'dir. Üniversite ortağının bütçesi toplam bütçenin %40'ını geçemez. 
Çağrının Web Sitesi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/311/tubitak-qnrf_cybersecurity_3102017_final.pdf
TÜBİTAK-Pakistan Bilim Vakfı ile İkili İşbirliği Programı (2553)  15 Ocak 2018 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Pakistan Bilim Vakfı (PSF) arasında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.
Destek Süresi: 24 Ay
Destek Miktarı: 360.000TL
Çağrının Web Sitesi:http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2553/icerik-2553-pakistan-bilim-vakfi-psf-ile-ikili-isbirligi-programi
H2020 Marie Sklodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN) 2018 Yılı Çağrısı 17 Ocak 2018 PGO
Genel Bilgi:  Araştırma Eğitim Ağları (Initial Training Networks-ITN) yeni ve gelişmekte olan teknolojilerde sanayinin ihtiyaç duydugu nitelikte araştirmaci yetiştirmeyi, bu vesileyle araştırmacıların kariyer gelişiminin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Avrupa içinden öncelikli olmak üzere tüm dünyadan akademi ve sanayi kuruluşları ITN Programı kapsamında araştırma ve eğitim programları oluşturarak proje başvurusunda bulunabilmektedir.
Destek Süresi: 48 Ay
Çağrı Bütçesi: 442 Milyon Avro
Çağrının Web Sitesi:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html
TÜBİTAK ile Gürcistan İkili İşbirliği Programı (2555) 15 Şubat 2018 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation - SRNGSF)  arasında 9 Şubat 2016 tarihinde imzalanan İşbirliği uyarınca ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir. TÜBİTAK ile Gürcistan Shota Rustaveli Gürcü Ulusal Bilim Vakfı (SRGNSF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Gürcü bilim insanları arasındaki ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-SRGNSF işbirliği projelerinde yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra, Türk tarafına, talep edilmesi durumunda, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Destek Süresi: 24 Ay
Destek Miktarı: 360.000 TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/311/tubitak_srgnsf-call-2017.pdf