Hizmetler

 
Tekliflerin hazırlanarak takibinin yapılması, olumlu sonuçlanması durumunda sözleşmelerin hazırlanarak hukuksal ve fikri mülkiyet konularında ilgililer ile müzakerelere destek verilmektedir.
 1. Ticari Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri
 2. Eğitim Hizmetleri
 3. Endüstriyel Hizmetler ( Mekanik testler, laboratuvar ekipman kullanımı) 

Sözleşmelerin oluşturulmasında ve idari, hukuki süreçlerinin yürütülmesinde destek verilmektedir.

 • Danışmanlık Sözleşmeleri
 • Eğitim Sözleşmeleri
 • Ar-Ge Sözleşmeleri
 • Endüstriyel Hizmet Sözleşmeleri
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • Mülkiyet Paylaşım Sözleşmeleri
 • Kamu Destekli Projelerin (ARDEB, TEYDEB)
  • İşbirliği Protokolleri,
  • Makine-Donanım Paylaşım Sözleşmeleri,
  • Gizlilik ve Fikri Mülkiyet Sözleşmeleri

 İLO Birimi'nin yürttüğü AB projeleri kapsamında İstanbul bölgesinde bulunan başta KOBİ'ler olmak üzere tüm kurumlara verilen hizmetler:

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul (EEN İstanbul) Firmalar hem Avrupa Birliği ve ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe, Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul aracılığı ile ulaşabilecekler. 2003 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren firmaları ve üniversiteleri Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirmekte, ticari işbirlikleri geliştirmeleri amacıyla ikili görüşmeler, ülke günleri, dış ticaret eğitimler düzenlemekte, ticari kapasitelerinin arttırılmasına ve bilgi transferinin gerçekleştirilmesinde aracılık görevini üstlenmektedir.

Detaylı bilgi için : www.een-istanbul.org

INNOVIST KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitelerini artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu Horizon 2020 programı kapsamında fonlanan bu proje kapsamında hizmet verilen firmalara, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve CEN/TS 16555-1 İnovasyon Yönetimi Standardı ile uyumlu olan (“IMP3rove”, “smE-MPOWER” gibi) metodolojiler kullanılarak bir mevcut durum analizi yapılmakta ve bu analizin çıktıları bir rapor olarak sunulmaktadır. Firma ile belirlenen öncelikler çerçevesinde kısa ve orta vadede bir yol haritası oluşturularak, firmanın gelişmeye açık noktalarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak iç ve dış aktörler tanımlanmaktadır. Firmanın yol haritasını takip ederken yaşayabileceği olası sorunları çözebilmek ve çalışmayı başarıya ulaştırabilmek adına, ilgili faaliyetler INNOVIST uzmanları tarafından süreç boyunca takip edilmektedir.

Detaylı bilgi için : http://www.innovist.eu/

Bu hizmetlerden yararlanmak için ILO birimi ile temasa geçebilirsiniz.