Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi

 

Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO), sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda, sanayi ile uygun araştırma ve fakülte üyesi arasındaki ilişkiyi kurarak, ortak Ar-Ge işbirliklerinin kurulmasını sağlar. ÜSİ sanayi ile işbirliği sürecinde her iki taraf açısından kolaylaştırıcı rol oynamayı ilke haline getirmiştir.

İLO, üniversite ile sanayi arasında kurulan Ar-Ge ortaklıkların uzun soluklu ve sürdürülebilir olması için işbirliği süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemektedir. 2009 yılından beri yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı projesi ile ulusal ve uluslararası alanda profesyonel iş ağını genişletmiştir ve bu ağ sayesinde birime gelen talepler ilgili kurumlara yönlendirilebilmektedir.

 

İLO'nun başlıca faaliyetleri:

 • Sanayideki teknoloji ve Ar-Ge ihtiyaçlarının araştırılması
 • Üniversite portföyündeki teknolojinin  ticarileşmesini kolaylaştırmak adına ilgili teknolojinin olgunluk seviyesini yükseltme fırsatlarının araştırılması
 • Sanayi ile ortak Ar-Ge çalışmaları için uygun hibe fırsatlarının belirlenmesi
 • Belirlenen destek mekanizmalarına başvurunun eksiksiz ve beklentilere uygun olarak gerçekleşmesi
 • Sanayiye verilecek Ar-Ge içerikli danışmanlık ve hizmet tekliflerinin hazırlanması ve sürecin takibi
 • Danışmanlık ve ortak Ar-Ge projeleri kapsamındaki sözleşmelerin hazırlanması ve imza süreçlerinin takibi

 

İLO kapsamında destek verilen başlıca fon kaynakları:

 • TÜBİTAK TEYDEB 1505
 • TÜBİTAK KAMAG 1007
 • H2020 İşbirliği Programları

 

İLO aynı zamanda sınai mülkiyet ve lisanslama konularında Sabancı Üniversitesi'nin felsefesi ve misyonunun önemli unsurlarından biri araştırma ortamını desteklemektir, diğer yandan, temel araştırmaların ardında yatan bilimsel motivasyon, dönüştürülebilir araştırmalara giden yolun açılması ve nihayetinde yeni şirket kuruluşları, lisanslar ve ortak geliştirme çalışmaları yoluyla çeşitli uygulama alanlarında yer bulmasıdır. Ofisin bu faaliyet kapsamındaki temel amacı,

 • Dinamik ve Proaktif bir teknoloji ticarileştirme ortamı yaratmak,
 • İnovasyon değer zincirinde rol almak,
 • Ekonomik gelişme ve değer üretme sürecine katkıda bulunmaktır.

 

İLO kurumsal ortaklarımız, öğretim üyelerimiz ve girişimciler arasında bir arayüz oluşturmaktadır. Amacımız, hem araştırmacıların, hem de işletmelerin karşılıklı olarak birlikte çalışma, işbirliği yapma ve bilgiyi kamu yararına, piyasaya yayma fırsatına sahip olacakları kapsamlı bir destek ortamı sağlamaktır.

Neler Yapıyoruz?

 • Fikri mülkiyet portföy yönetimi ve ticarileştirme süreçleri kapsamında buluşların değerlendirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması ve koruma araçların karar verilmesi
 • Fikri Mülkiyet başvuru ve tescil süreçlerinin yönetilmesi
 • Ticarileştirme stratejilerinin geliştirilmesi, ortak geliştirme, lisanslama ve akademik girişimciliğin desteklenmesi
 • Fikri Mülkiyet içeren araştırma projeleri ve diğer sözleşmelerin içeriklerinin hazırlanması ve müzakere yönetimi
 • Ticari tekliflerin (Danışmanlık, Eğitim, Ar-Ge, Endüstriyel Hizmet vb.) hazırlanarak takibinin yapılması
 • Sözleşmelerinin hazırlanarak (Danışmanlık, Ar-Ge, Eğitim, Endüstriyel Hizmet, Gizlilik, İşbirliği ve Fikri Mülkiyet Protokolleri vb.) hukuk, fikri mülkiyet
 • konularında müzakerelerin idaresi ve sözleşmelerin idari süreçlerini yürütülmesi