TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) - Doktora Sonrası Araştırmacı Destekleri


2216 - Yabancı Uyruklular İçin Araştırma Burs Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında araştırmalarının bir bölümünü Türkiye'de yapacak doktora programına kayıtlıyabancı ülke vatandaşı başarılı doktora öğrencileri ve doktorasını almış yabancı uyruklu genç araştırmacılara burs verilmektedir.

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma kurumundan kabul belgesi almış olmak. Yeni yapılan değişikliğe göre kurum kabul yazısı başvuru aşamasında talep edilmemektedir.Sadece başarılı adayların ilgili ev sahibi kurumdan kabul belgesi alması gerekir.
 • Yabancı ülke vatandaşı olmak, T.C. vatandaşı olmamak,
 • Doktora öğrencileri için; yurt dışındaki bir üniversitenin doktora programına kayıtlı olmak,
 • Çalışmalarında kullanılacak dili yapacağı araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek.
 • Başvuru yılının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Doktora diplomasını T.C. üniversitelerinden almış ise doktorasını en az 3.50/4.00 başarı notuyla tamamlamış olmak.

Destek Süresi ve Miktarı:

 • Destek süresi en fazla 12 ay’dır.
 • Aylık burs miktarı en çok 2.250 TL’dir. BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda kısmi yol desteği (1000 $’a kadar, yalnızca bir gidiş-geliş bileti için), kısmi sağlık sigortası giderleri (yıllık 1200$’a kadar ) ve kısmi sarf malzemesi giderleri (5000 TL’ye kadar) ödenebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2218 -  Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış, üniversitelerde ya da araştırma kuruluşlarında doktora/uzmanlık sonrası araştırma yapacak/yapıyor olan genç araştırmacılara karşılıksız burs verilmektedir.

Başvuru Koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış olmak ya da son başvuru itibariyle doktora tez sınavında başarılı olduğunu belgelendirmek,
 • Araştırmasını yapacağı kuruluşça kabul edilmiş olmak,
 • Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,
 • Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, doktorasını/uzmanlığını almış olduğu üniversitenin dışında ve başka bir ilde bulunan üniversitede, başka bir danışmanla birlikte yapacak/yapıyor olmak,
 • Bu programdan toplam iki yıl yararlanılması halinde, bursun bittiği tarihten sonra üç yıl geçmiş olması, (bursdan yararlanma süresi toplamda iki yılı aşmamak üzere, çalışmasını farklı kurumlarda, farklı danışmanlarla yapmak kaydıyla üç yıllık süreyi beklemeden, birden fazla başvuru yapılabilir)
 • Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından bursiyer olarak (BİDEB, proje bursiyerliği vb.) veya TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden malî olarak desteklenmiyor olmak,
 • Bu programdan daha önce yararlanmış adaylar için; kendisine tahsis edilen burs süresi kadar yurt içinde ilgili bir işte çalışmış olmak.

Destek Süresi ve Miktarı:

 • En çok 24 aydır.
 • Aylık burs miktarı; başka bir yerden geliri olmayanlar için 2.250 TL/ay, başka bir yerden geliri olanlar için 1000 TL/ay'dır. Burslar, her ay sonunda bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanlarını desteklemektedir.

Başvuru Koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Doktora veya tıpta uzmanlık derecesini almış olmak, ya da doktora tez sınavında başarılı olduğunu belgelendirmek,
 • Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,
 • Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,
 • Bu programdan ve TÜBİTAK’ın yurt dışı araştırma burslarının herhangi birinden son üç yıl içinde toplamda 12 aydan fazla süreyle yararlanmamış olmak,
 • Doktorasını yurt dışında yapanlar için YÖK’ten denklik belgesi almış olmak,
 • Son üç yıl içinde YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak gerekmektedir
 • TÜBİTAK ARDEB destekli herhangi bir araştırma projesinde yürütücü/araştırmacı olarak görev alanlardan bu program kapsamında desteklenmeleri durumunda burslarını başlatabilmeleri için  kişinin "öneri", "yürürlükte", "desteklenmesine karar verildi", ya da "sözleşmeye gönderildi" durumunda hiç bir projesinin olmaması gerekmektedir. 

Destek Süresi ve Miktarı:

 • Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır.
 • Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1900 Avro, diğer ülkeler için en çok 2500 Amerikan Doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak saptanır. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı

Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının üniversitelerimiz, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere Türkiye’ye getirilmesi, davet edilmesi için destek verilir. Ayrıca, Akademik İzin Dönemini (sabbatical) Türkiye’de geçirmek isteyen bilim insanları da program kapsamında desteklenmektedir.

 • Üniversitelere davet edilecek bilim insanı doktora veya eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarının davet edeceği bilim insanı doktora derecesine veya 5 yıllık bir iş deneyimine sahip olmalıdır.
 • Davet süresi en az bir hafta, en çok 12 ay olmalıdır.
 • Başvurular, konuk bilim insanını davet eden ilgili bilim insanı tarafından yapılır. 
 • Davet eden bilim insanı aynı başvuru döneminde birden fazla konuk davet edebilir fakat her konuk için ayrı başvuru yapılmalıdır.
 • Her ayın son işgününe kadar başvuruda bulunulabilir.
 • Akademik izinle (sabbatical) gelecek konuk bilim insanını davet eden üniversite veya enstitünün konuk bilim insanına çalışma ofisi ve tercihen barınma imkanı sağlanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • Konuk Bilim İnsanının ulaşım gideri ve sağlık sigortası ilgili fatura karşılığında TÜBİTAK tarafndan ödenmektedir.Aylık destek miktarı davet edilen konuk bilim insanının iş tecrübesine ve akademik ünvanına göre değişmektedir. Alınan diğer desteklerde,  konuk bilim insanının TÜBİTAK tarafından alacağı aylık desteği etkilemektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2232 - Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını, tıbbi bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış yurt dışındaki T.C. uyruklu araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek sağlanmaktadır.

 • Aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birini sağlamak,
  • Başvuru tarihi itibariyle lisans mezunu olup lisans sonrası en az 6 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,
  • Yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans sonrası en az 4 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,
  • Doktora mezunu olup doktora sonrası en az 2 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,

Başvuru Koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Üniversiteye dönecek olanlar için doktorasını veya tıpta uzmanlığını, Özel sektör, TÜBİTAK Enstitüleri veya diğer kamu kurum/kuruluşlarına dönecekler için en az lisans eğitimini tamamlamış olmak,
 • Başvuru döneminin ilk günü itibariyle son 36 ay içinde en az 30 ay yurt dışında ikamet etmiş olmak, (Türkiye’de zorunlu geçirilen süreler -askerlik vb. ile bilimsel etkinliklere katılım, tatil vb. için geçirilen kısa süreli ikametler bu süre içerisinde dikkate alınmaz.
 • Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından bursiyer olarak desteklenmiyor olmak,
 • Başvuru sahibi gideceği ev sahibi kurumdan destek yazısı almalıdır.Fakat ilgili yazı başvuru aşamasında istenmemktedir, sadece başarılı adaylar ilgili belgeyi ev sahibi kurumdan talep etmelidir.
 • Bu programdan daha önce desteklenmemiş olmak.

Destek Süresi ve Miktarı:

 • En fazla 24 ay süreyle 3250 TL/Ay burs verilir. Çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu 3.250 TL olarak devam eder.
 • Üniversite veya Kamu Ar-Ge birimlerinde araştırma yapan araştırmacılara en fazla 30.000 TL araştırma desteği verilir.
 • Araştırmacının yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait yol gideri karşılanır. (Biletinizi bursunuz başlatıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ibraz etmeniz gerekmektedir.) (Başvuru tarihinden önce Türkiye’ye dönmüş adaylar için yol parası ödenmez.)
 • Aylık 180 TL’ye kadar talep edilmesi ve uygun görülmesi durumunda sağlık sigortası giderleri karşılanır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı

Türkiye’nin araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, EC-FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND işbirliği ile 100 deneyimli bilim insanını/uzmanını, Türkiye’deki akademi ya da sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam etmek suretiyle araştırma yapmalarına olanak sağlayan 2236 kodlu yeni bir destek programını başlatıyor. Program kapsamında dört çağrı açılacak olup her çağrıda ortalama 25 araştırmacı desteklenecektir.

 • Programa doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zaman eşdeğer araştırma deneyimine sahip araştırmacılar başvurabilirler.
 • Herhangi uyruktan olan araştırmacıların, Türkiye’de son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir.
 • BİDEB programlarının herhangi birinden destek alan ve şu anda Türkiye’de çalışmakta olan araştırmacılar bu programa başvuramazlar.
 • Araştırmacılar programa Türkiye’de bulunan akademik kuruluş veya endüstri kuruluşu ile başvurabilirler. 
 • Araştırma konusu sınırlaması yoktur, araştırmacı ve ev sahibi kuruluş ile beraber belirlenir.
 • Destek süresi 20-24 ay’dır (son çağrı 12 ay).
 • Destek kapsamında araştırmacıların yaşam giderleri, seyahat giderleri ve araştırma giderleri karşılanacaktır.
 • Online ön başvuru ve nihai başvuru olmak üzere iki aşamalı başvuru sistemi bulunmaktadır. 
Destek Süresi ve Miktarı:
 • Burs süresi 20-24 aydır. Son çağrı için 12 aydır.
 • 10 yıldan az deneyimli araştırmacılar için  aylık yaşam bedeli 4167€ ve 10 yıldan fazla deneyimli araştırmacılar için aylık yaşam bedeli 4792€'dur.
 • Ev sahibi kurum tarafından bursiyerin araştırma ve eğitim aktiviteleri için yıllık 7200€, ev sahibi kuruma verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.