Üniversite Şirketleri & Inovent AŞ.

2006 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Inovent, Türkiye'nin ilk teknoloji ticarileştirme ve transferi şirketidir. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk risk sermayesi ve çekirdek sermaye yatırımları yapan şirketi olan Inovent, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark’ında yerleşik İnkübasyon Merkezi’nde yatırım yaptığı ve destek verdiği projelere ofis ortamı sağlar. İş modeli, ticarileştirme sürecinin geneline kapsamlı bir yaklaşım sergiler. Uygun fikri mülkiyet hakları bulmaktan, gelecek vaat eden, büyüme potansiyeli yüksek işleri geliştirmeye ve bunlardan değer sağlamaya kadar olan tüm ticarileştirme süreçlerini takip etmeyi amaçlar. Inovent kuruluşundan bugüne dek 17 start-up şirketin kuruluşuna destek olmuş, yatırım yaptığı 4 şirketten başarılı bir şekilde hisselerini satmak suretiyle çıkmıştır. Mevcut durumda Inovent'in portföyünde 11 aktif şirket bulunmaktadır.

Inovent Çekirdek Sermaye Fonu 2009 yılında Türkiye’deki teknoloji startuplarına direkt yatırım yapmak için kurulmuştur. Fonun odaklandığı aşamalar çekirdek sermaye ve ticarileştirme olmakla birlikte 25.000 TL ile 250.000 TL arasında yatırımlar yapmayı hedefler. Fon, Türkiye’de inovatif fikir ve teknolojilere, net bir pazara giriş stratejisi ve planı ile girmeyi hedefleyen, yüksek getiri potansiyeli teşkil eden iş fikirlerine sahip, kararlı ve tutkulu girişimcilere, takımlara ve start-up şirketlerine yatırım yapmayı hedefler. SU, diğer üniversiteler ve Türkiye’deki girişimci ekosisteminden çıkan potansiyel vaat eden tüm teknolojik iş fikirleri ve girişimcileri bu kriterler bazında desteklemektedirler.