ARAŞTIRMACI

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP), Sabancı Üniversitesi’nin araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasına ve üretilen politikaların uygulanmasına destek verir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürmek amacı ile araştırma etkinliklerini ve yenilikçilik girişimlerini destekler.

Proje Fonlama
SU öğretim üyeleri ve araştırmacıları için kaynak fırsatları araştırma ve başvuru süreçlerine destek
Proje Yönetimi
Araştırma projelerinin sözleşme koşullarına ve SU proje yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi
Fikri Mülkiyet
Üniversitede ortaya çıkan buluşların değerlendirilmesi, korunması, tescil edilmesi ile ilgili süreçler
Ticarileştirme
SU bünyesindeki teknolojilerin lisanlama ve şirketleşme süreçleri