Sınai Haklarınızın Korunması

Buluş bildirimi, buluş değerlendirme, patent başvurusu ve ticarileştirme süreçlerini Sanayi ilişkileri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) yönetmektedir. Karar alma yetkisi, Fikri Mülkiyet ve Girişimcilik Komisyonu’ndadır. Komisyonun üyeleri; Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü, Sanayi ilişkileri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) Yöneticisi, Sınai Mülkiyet ve Lisanslama uzmanları, Inovent A.Ş. Yöneticisi ve gerektiğinde Üniversite dışından katılacak buluş konusunda uzman danışmanlardan oluşmaktadır. 
 
Sınai Mülkiyet Yönetim süreçlerinin akış şeması aşağıdaki gibidir: 
 
  • Buluş Bildiriminin yapılması
  • Araştırmacı/Öğrenci, buluş detaylarını buluş bildirim formu ile yazılı ve imzalı olarak ILO’ya teslim eder.
  • Buluşun patentlenebilirlik ve ticari potansiyel değerlendirilmesinin yapılması
  • Patent ön araştırması ve ürün-market uyumu çalışmaları yapılır.
  • Patent başvurusunun yapılması
  • Buluşun tarifnamesi yazılır ve ticarileştirme stratejisine uygun olarak patent başvuruları yapılır.
  • Ticarileştirme çalışmalarının yapılması
  • Her yeni buluş için kapsamlı bir pazar araştırması yapılır ve potansiyel işbirliklerinin, lisansörlerin ve farklı ticarileştirme fırsatlarının en baştan belirlenmesi için çalışılır.