ARAŞTIRMANIZI FONLAYIN

Araştırma odaklı hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanmasına destek olunması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol süreçlerinin yürütülmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.
 
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarının araştırma odaklı hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve akademik çalışmalarını destekleyici süreçlerini yürütmekten, Araştırma ödüllerine destek verilmesinden, SÜ İç Araştırma Projelerinin destek süreçlerinden verilmesinden, SÜ Öğretim üyeleri ve araştırmacıların hibe projeleri, akademik çalışmaları ve lisansüstü öğrencilerin tezleri için gerekli olabilecek Araştırma Etik Konseyi (AEK) koordinasyonunun sağlanmasından, SÜ Kişisel Araştırma Fonu sürecinin yürütülmesinden, SÜ İç Akademik Aktivite başvuru, kabul ve yönetim sürecine destek verilmesi, Lisansüstü Politikaların belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.
 

  • Akademisyenler için Fon Fırsatları

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı

TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

TÜBİTAK İkili İşbirliği

TÜBİTAK COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

TÜBİTAK 2216 - Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.

TÜBİTAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

TÜBİTAK 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK 2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK 2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

TÜBİTAK 2231 - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.

TÜBİTAK 2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

TÜBİTAK 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

TÜBİTAK 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

TÜBİTAK 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

TÜBİTAK 5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

AB H2020 ERC Grants

AB H2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları

Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO)

British Academy Newton Advanced Fellowships

British Academy Newton Mobility Grant

British Council Newton Katip Çelebi Fonları

British Council Newton Katip Çelebi Fonu Institutional Links

British Council Newton Katip Çelebi Fonu Researcher Links

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

Jean Monnet Burs Programı

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

National American Funds

National Institutes of Health (NIH)

National Science Foundation (NSF)

Research Councils UK - Global Challenges Research Fund

Royal Society Newton Advanced Fellowships

Royal Society Newton Mobility Grant

T.C Kalkınma Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü-BOREN

 

  • Doktora Sonrası Araştırmacılar için Fon Fırsatları

AXA Research Fund Post-Doctoral Fellowships

TÜBİTAK 2216 - Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.

TÜBİTAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

 

  • Lisansüstü Öğrenciler için Fon Fırsatları

TÜBİTAK 2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

TÜBİTAK 2213 - Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

TÜBİTAK 2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK 2214-B - Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

[S1]


 [S1]Bu kısım açılır kapanır menüye ait

 
Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB programları, uluslararası alanda ise AB Komisyonu Ufuk 2020 Toplumsal Sorunlar ve Endüstriyle Liderlik ve ERA.NET programları İLO biriminin sorumluluğundadır. Aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ve Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) İLO biriminin takibini yaptığı ve destek verdiği fon mekanizmalarıdır. İLO birimi genel olarak girişimcilik, teknoloji transferi, fikri ve sınai hakların yönetimi ile özel sektör kuruluşları ile işbirliği çalışmalarından sorumludur.
 

 

AÇIK ÇAĞRILAR
ÇAĞRI ADI BAŞVURU TARİHİ İLGİLİ OFİS
TÜBİTAK-Pakistan Bilim Vakfı (PSF) ile İkili İşbirliği Programı (2553) 12 Şubat 2018 PGO
Başvuru Koşulları: TÜBİTAK ile Pakistan Bilim Vakfı arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Pakistanlı bilim insanları arasında tematik alanlarda ortak projeler desteklenmektedir.Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına araştırma desteği de verilmektedir.
Destek Süresi: 24 Ay
Destek Miktarı: 360.000 TL
Çağrının Web Sitesi: http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2553/icerik-2553-pakistan-bilim-vakfi-psf-ile-ikili-isbirligi-programi
Fransa Türkiye Büyükelçiliği, Büyükelçilik Araştırma Bursları (Doktor Adayları, Doktora Sonrası ve Araştırmacılar) 12 Şubat 2018 PGO
Çağrının Web Sitesi: http://www.ifturquie.org/wp-content/uploads/2017/12/Call-bourses-2018.pdf
TÜBİTAK ile Gürcistan İkili İşbirliği Programı (2555) 15 Şubat 2018 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation - SRNGSF)  arasında 9 Şubat 2016 tarihinde imzalanan İşbirliği uyarınca ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir. TÜBİTAK ile Gürcistan Shota Rustaveli Gürcü Ulusal Bilim Vakfı (SRGNSF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Gürcü bilim insanları arasındaki ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-SRGNSF işbirliği projelerinde yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra, Türk tarafına, talep edilmesi durumunda, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Destek Süresi: 24 Ay
Destek Miktarı: 360.000TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/311/tubitak_srgnsf-call-2017.pdf
TÜBİTAK- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) 2 Mart 2018

PGO

Genel Bilgi: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: 360.000 TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
TÜBİTAK- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) 2 Mart 2018

PGO

Genel Bilgi: Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.
Destek Süresi: 18 Ay
Destek Miktarı: 200.000 TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi
TÜBİTAK- Kariyer Geliştirme Programı (3501) 2 Mart 2018

PGO

Genel Bilgi: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: 225.000 TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi
TÜBİTAK- Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı (2545) 12 Mart 2018

PGO

Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Fransız bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektedir.
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2545/icerik-2545-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-ile-ikili-isbirligi-programi